Kurs In Practice

 

Academic English in Practice to indywidualne kursy praktycznego języka angielskiego skierowane do naukowców pragnących zdobywać i doskonalić umiejętności z zakresu komunikacji akademickiej.

Tłumaczenia naukowe

 

Tłumaczenia Veris Academics to kompleksowe wsparcie językowe na każdym etapie tłumaczenia artykułów naukowych przeznaczonych do publikacji w czasopismach zagranicznych.

Academic Writing

 

Autorski kurs pisania artykułów naukowych dla doktorantów kierunków humanistycznych. Rozwija praktyczne umiejętności pisania prac według standardów międzynarodowych.