Awr

Academic Writing

Veris Academics to także autorski kurs pisania artykułów naukowych przygotowany z myślą o doktorantach kierunków humanistycznych. Opiera się on na systemie uniwersalnych umiejętności, który umożliwia dostosowanie zakresu tematycznego do danej dziedziny nauki.

 

Kurs wprowadza doktorantów w zagadnienia związane z pisaniem prac naukowych wg standardów międzynarodowych, a jego cele skupiają się na rozwoju następujących umiejętności:

 

Analiza
Argumentacja
Kompozycja

1: Analiza

 

Szczegółowe omówienie elementów artykułu naukowego oraz dostarczenie doktorantowi narzędzi do krytycznej analizy tekstów już funkcjonujących w obiegu naukowym.

 

2: Argumentacja

 

Rozwój umiejętności argumentowania i samodzielnego tworzenia tekstu w języku angielskim poprzez serię ćwiczeń i zadań pisemnych.

 

3: Kompozycja

 

Opanowanie przez doktoranta reguł rządzących zarówno strukturą tekstu, jak i procesem jego kompozycji, a w konsekwencji wykształcenie pragmatycznego podejścia do pisania artykułów naukowych.

Academic Writing na SWPS

 

Jarosław Szymański—lektor Veris—przeprowadził pilotażowy kurs Academic Writing w roku akademickim 2014/2015 dla studentów Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich warszawskiego Uniwersytetu SWPS. Poniżej przedstawiamy niezależne opinie dwóch Uczestniczek kursu.

 

Zaświadczenie SWPS >

"Chętnie wyrażę opinię o zajęciach, bowiem uważam, że spośród wybranych przeze mnie w tym roku przedmiotów miały one największą wartość i przyniosły najwięcej wymiernych korzyści. Mam jednocześnie nadzieję, że władze uczelni rozważą możliwość kontynuacji kursu w przyszłości w większym wymiarze godzin."

Pani Magdalena

Struktura kursu

 

Idea kursu opiera się na założeniu, że struktura tekstu naukowego zorganizowana jest na trzech głównych poziomach: pojedynczego zdania, akapitu i artykułu jako całości. Kolejne zagadnienia z zakresu wszystkich trzech poziomów omawiane są na przykładach z literatury przedmiotu oraz wybranych czasopism anglojęzycznych. Umożliwia to zrozumienie relacji pomiędzy poszczególnymi warstwami tekstu.

Zdanie

Przykładowe zagadnienia: characteristics of academic language; adverbials & conjunctions; comparison, classification, and definition.

Akapit

Przykładowe zagadnienia: paraphrasing, quoting, and summarising; paragraph unity and coherence; topic sentence.

Artykuł

Przykładowe zagadnienia: IMRaD structure; identifying the research gap; thesis statement.

"Jestem ogromnie wdzięczna za całą wiedzę, którą Pan nam przekazał. Było mi bardzo miło uczyć się u Pana. Uważam, że jest to wiedza bezcenna dla przyszłych naukowców. I wykorzystam ją także w publikacjach w języku polskim."

Pani Monika

Veris Education

Sprawdź ofertę kursów językowych Veris lub skontaktuj się z nami.